פרויקט נהדר נוסף של מורשת דרך
עמותת מורי הדרך בתיירות נכנסת בישראל