תנאים / Terms & Conditions

תנאי השתתפות בהשתלמויות "מורשת דרך":

כל מורה/ת דרך רשאי/ת להשתתף בכל השתלמות הרצויה לו/ה, בתנאי שיש ברשותו רישיון מורה דרך של משרד התיירות, ושילם/ה את אגרת ההשתלמות.

השתמות זאת פתוחה רק למורי דרך בעלי רישיון הדרכה של משרד התיירות. מי שאינו מורי דרך לא יכול להשתתף בהשתלמות וכספו לא יוחזר.

Conditions for participation in "Moreshet Derech" courses:

Each guide may participate in any training he / she wishes, provided that he / she has a guide license from the Ministry of Tourism, and has paid the training fee.

This training is only open to guides with a license from the Ministry of Tourism. Those who are not licensed guides can not participate in the training and their money will not be refunded.